درس‌های موجود

آزمایشگاه بتون و سایر مصالح

آزمایشگاه بتون و سایر مصالح

مدرس  محمد نافظ فرشباف
ورود به کلاس

اسکیس

اسکیس

مدرس  فرشاد احمدی
ورود به کلاس

آزمایشهای مخرب و غیرمخرب

آزمایشهای مخرب و غیرمخرب

مدرس  عباس کبیر نوایی
ورود به کلاس

آشنایی با زلزله و اثرآن برسازه ها

آشنایی با زلزله و اثرآن برسازه ها

مدرس  مهدیه مداحی
ورود به کلاس

ریاضی عمومی (2)

ریاضی عمومی (2)

مدرس  غلامرضا رحیملو
ورود به کلاس